Dutch

Nederlands Programma: Moedertong

Gems World Academy biedt de mogelijkheid aan Nederlandstalige leerlingen om hun moedertaal te blijven ontwikkelen.

Het blijven ontwikkelen en gebruiken van de moedertaal heeft verschillende voordelen:

  • Het helpt in het waarderen van de eigen culturele achtergrond, dit geeft zelfvertrouwen en trots.
  • Het goed beheersen van de moedertaal is een belangrijk onderdeel voor succesvol onderwijs.
  • Het versterkt de basis voor het leren van andere talen.
  • Het zorgt voor een betere terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland of België.
  • Het zorgt voor een betere band met familie en vrienden in Nederland of België.

In de lessen wordt het LanguageOne lesprogramma gevolgd. Dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen die in het buitenland opgroeien en is geïnspireerd op de uitgangspunten van het International Baccalaureate®: Communicatie, samenwerking en cultuur.

Het lesprogramma biedt leerlingen de mogelijkheid om taalvaardigheden in verschillende disciplines te ontwikkelen, op een betekenisvolle manier die aansluit bij hun eigen leefwereld.

We werken nauw samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Deze samenwerking staat garant voor hoogwaardig onderwijs. Met ons onderwijs wordt de terugkeer naar het thuisland en de overstap naar andere scholen voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs elders in de wereld eenvoudiger.

Voor informatie kunt u contact opnemen met GWA Language Institute via de volgende e-mail:

[email protected]